Цени

Фирмата ни предлага сезона отстъпка 20% Фактори, определящи цената:

1. Качество на материала

2. Размерът на покрива

3. Видът и сложността на изпълнение на покрива