РЕМОНТ НА ПОКРИВИ ЦЕНИ ОТ "ТРЕЙД БИЛДИНГ 91" ЕООД

Услуги

Единична цена в лв.

М-ка

Демонтаж на съществуваща хидроизолация

5.00

м2

Почистване на отпадъци, сваляне, натоварване и извозване

80.00

м3

Грундиране с битумен грунд

4.00

м2

Доставка и полагане един пласт хидроизолация на полиестерна основа 4мм. без посипка

19.50

м2

Доставка и полагане втори пласт хидроизолация на полиестерна основа 5кг. с посипка

22.00

м2

Подмяна на воронки

96.00

бр.

Подмяна на бордова обшивка

35.00

мл.

Демонтаж улуци

8.00

мл.

Боядисване на двойна челна дъска

18.00

мл.

Доставка и монтаж нови улуци

36.00

мл.

Доставка и монтаж водосточни казанчета

45.00

бр.

Доставка и монтаж надулучна пола

22.00

мл.

Доставка и монтаж водосточни тръби

33.00

мл.

Демонтаж дъсчена обшивка частично

10.00

м2

Сваляне на керемиди в таван

5.00

м2

Наковаване дъсчена обшивка обратно

10.00

м2

Демонтаж скара

2.00

м2

Демонтаж черна мушама

1.50

м2

Доставка и монтаж мембрана

8.00

м2

Монтаж двойна летвена скара

8.00

м2

Препокриване със съществуващи керемиди

33.56

м2

Препокриване било с капаци, вкл. подмазване

25.00

мл.

Демонтаж комин

180.00

бр.

Доставка и иззиждане нов комин с коминни тела

280.00

бр.

Обшивка комин с ламарина

116.00

бр.

Измазване с комин, топлоизолация с фибран, шпакловка с ръбохранители и фасадно боядисване

166.00

бр.

Доставка и монтаж ламаринена шапка за комин

108.00

бр.

Подмяна на изгнила обшивка от OSB, вкл. Демонтаж на старата

56.00

м2

Разваляне на съществуващ покрив

25.00

м2

Монтаж нова покривна конструкция

47.00

м2

Монтаж дъсчена обшивка

10.00

м2

Монтаж мембрана

3.00

м2

Монтаж челни дъски

8.00

м

Качване и покриване с керемиди

22.00

м2

Покриване било с капаци

30.00

м

Доставка и монтаж калканна обшивка

22.00

м

Доставка и монтаж обшивка комини с ламарина

136.00

бр.

Демонтаж керемиди и сортиране

6.00

м2

Почистване на кални летви

3.00

м2

Доставка и монтаж на мембрана

7.00

м2

Доставка и монтаж двойна летвена скара

11.00

м2

Подмяна на челни дъски

30.00

м

Покриване на нови керемиди

48.00

м2

Доставка и монтаж на улуци поцинкована

20.00

м

Подмяна на калканна обшивка

22.00

м

Сваляне и качване на материали

5.00

м2

Частична подмяна на дъски

28.00

м2

Частична подмяна на греди

75.00

бр.

Измазване комини, ремонт на обшивки и боядисване

330.00

бр.

Демонтаж и повдигане на съществуващи табакери

120.00

бр.

Почистване, натоварване и извозване на отпадъци

130.00

м3

Доставка и монтаж стенна обшивка

22.00

м

Затваряне на табакери

60.00

бр.

Боядисване на подулучна пола

12.00

м

Монтаж улуци

15.00

м

Монтаж надулучна пола

10.00

м

Монтаж калканна обшивка

10.00

м

Монтаж водосточни казанчета

30.00

бр.

Монтаж водосточни тръби

15.00

м

Обшивка комини с ламарина

80.00

бр.